10.06.2006

Granvinsvatnet i Granvin

by Kjell-Ove Anthonsen
Granvin
 
Granvinsvatnet er et vann som ligger i Granvin kommune i Hordaland. Ved nordenden ligger grenden Øvre Vassenden, mens ved sørenden ligger tettstedet Eide.
 
Turistinfo Kart