28.07.2009

Fredriksten festing i Halden

by Kjell-Ove Anthonsen
Halden
 
Fredriksten festning ruver over Halden by og er et av landets best bevarte festningsanlegg. Festningen ble påbegynt i 1661 fordi Norge behøvde et sterkere vern mot svenskene. Den svenske kongen Karl XII falt her 11. desember 1718.
 
Turistinfo Kart
28.07.2009

Fredriksten festning i Halden

by Kjell-Ove Anthonsen
Halden
 
Hensikten med klokketårnet (til høyre) var å varsle ved brann eller et overraskende angrep. Det første tårnet ble bygget i 1671. Det brant senere ned og ble gjenreist like etter. Det andre ble ødelagt under storbrannen i 1826. Tårnet som står idag er det tredje tårnet, og det ble bygd i 1833.
 
Turistinfo Kart