05.10.2006

Lærdalstunnelen i Lærdal

by Kjell-Ove Anthonsen
Lærdalstunnelen
 
Lærdalstunnelen er en tunnel mellom Aurland og Lærdal i Sogn og Fjordane fylke. Med sine 24 510 meter er tunnelen den lengste tunnelen i verden. Tunnelen er delt opp i fire seksjonar ved hjelp av spesielle fjellhaller. Disse fjellhallene er utstyrt med gult og blått lys. Tunnelen er en del av E16.
 
Turistinfo Kart