24.07.2008

Hellandsfoss i Modalen

by Kjell-Ove Anthonsen
Modalen
 
Inntaket til Hellandsfoss kraftverk er regulert av en vannfylt gummiluke – en gummipølse som ligger tvers over elveløpet. Den regulerer vannstanden slik at den er konstant.
 
Turistinfo Kart
24.07.2008

Åbotnsvatnet i Modalen

by Kjell-Ove Anthonsen
Modalen
 
Åbotnsvatnet er en del av Steinslandsvassdraget, og ligger ved stedet Straume. På den dagen som jeg tok dette bildet, var det 30 ºC i skyggen i Modalen.
 
Turistinfo Kart
06.08.2007

Steinsland i Modalen

by Kjell-Ove Anthonsen
Modalen
 
Modalen er en av de velkjente innfartsportene til Stølsheimen. Fra Steinsland går det tursti til DNT hytten Vardadalsbu. Det tar ca. 4 timer å gå til hytten.
 
Turistinfo Kart